Adatvédelmi nyilatkozat - MissGreen

A Photosight Kft. (postacím: 1137 Budapest, Katona J. u. 10/b., e-mail: hello@missgreen.hu, a továbbiakban: Szolgáltató), mint adatkezelő, kötelezőnek ismeri el magára nézve a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a www.missgreen.hu címen elérhető weboldal és webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya a www.missgreen.hu oldal és ennek esetleges aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki.

A weboldal használata során tudomásunkra jutott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése, vagy a weboldal működése nem kivitelezhető, például a posta-, vagy futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk, vagy üzemeltetéshez szükséges információk.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénnyel és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel.

A weboldalunkon az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)bekezdése.

 

2. Az adatkezelés célja

A weboldal működése során tudomásunkra jutott adatokat a következő célokból kezeljük:

a)     tájékoztatás nyújtása a www.missgreen.hu oldal kiadványairól és szolgáltatásairól hírlevél útján.

b)     webáruház működtetése;

c)      piackutatás, piaci elemzések készítése;

d)     statisztikák összeállítása;

A regisztráció, vagy megrendelés során tudomásunkra jutott adatokat kizárólag a fent megjelölt adatkezelési célok megvalósulásának érdekében és azokhoz szükséges mértékében kezeljük.

A weboldal használatával a Felhasználó tudomásul veszi a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát, és ezzel kifejezetten hozzájárul adatainak fenti cél/ok érdekében történő kezeléséhez.

 

3.     A kezelt adatok köre:

3.1. A regisztráció és megrendelés során kötelezően megadott adatok (b)

A Felhasználó neve, e-mail címe, szállítási címe, számlázási címe és a fizetés módja.

Az adatkezelés célja weboldalunk használatának egyszerűbbé tétele, valamint kiadványaink megrendelésének teljesítése.

Ezeket az adatokat addig kezeljük, ameddig a Felhasználó nem jelzi igényét a hírlevélről való leiratkozásra. Szolgáltató az adatokat kizárólag a weboldal üzemeltetését végző adatfeldolgozónak adja át a weboldal üzemeltetése céljából, illetőleg a posta-, vagy futárszolgálatnak a megrendelés kiszállítása céljából.

3.2. A szerverünk által automatikusan naplózott információk (a, c, d)

A weboldal megtekintése során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Az adatokat kizárólag a weboldal üzemeltetését végző adatfeldolgozónak adjuk át a weboldal üzemeltetése céljából.

 

3.3. Cookie-k (a,b,e)

Weboldalunkon személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor tudunk biztosítani, ha egyedileg azonosítani tudjuk Felhasználóink szokásait, igényeit. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználók számítógépére helyeznek.

Az anonim látogatóazonosító mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas.

A ilyen személyes adatot már tartalmazó anonim azonosítókat (cookie) abból a célból kezeljük, hogy többet tudjunk meg a Felhasználók információhasználati szokásairól és ezáltal javítsuk szolgáltatásaink színvonalát. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban).

A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.

Weboldalunk használatával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

4. Hírlevelek, marketing akciók (e, f)

A weboldal hírlevélre feliratkozott felhasználója előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy termékajánlókkal, egyéb ajánlatokkal a feliratkozáskor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím) megkeresse.

A Felhasználó jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezeljük.

Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet! A Felhasználónk korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és további ajánlatainkkal nem keressük meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva is.

Az adatkezelés jogalapja hírlevelek esetén az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok körébe tartozik a név, e-mail cím, feliratkozási dátum, korábbi megrendelésekre vonatkozó adatok.

Az adatkezelés célja hírlevelek küldése, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

6. Statisztikai, valamint piackutatási és piaci elemzésre használt adatok (c, d)

A tudomásunkra jutott IP-címet, a látogatás kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint a szállítási címet, számlázási címet és a fizetés módját kizárólag statisztikai és piackutatási-, piacelemzési célokra használja Alapítványunk.

Az említett adatokat weboldalunk működése alatt kezeljük. A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.

7. Tájékoztatás az adatkezelésről

A Felhasználó kérésére – az általunk kezelt személyes – adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk, azokat szükség esetén módosítjuk. E-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a Felhasználó a feliratkozás során megadott e-mail címéről küldi.

Felhasználónk személyes adatainak törlését, módosítását bármikor írásban kérheti. A hírlevélről leiratkozni a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével van lehetősége.

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a hello@missgreen.hu  címre kérjük eljuttatni. A törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük a kért adatokat.

A webáruházból történő megrendelés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

 

 

Jogérvényesítés

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu)

 

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-71266/2013.

 

Adatkezelő: Photosight Kft (székhely: 1137 Budapest, Katona J. u. 10/b.)